O roli edukacji zdrowotnej na KUL-u w Stalowej Woli

Nad rolą edukacji zdrowotnej w przedszkolu i szkole i zagrożeniach wynikających ze współczesnego trybu życia zastanawiano się podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej na KUL w Stalowej Woli.