O historii Stalowej Woli

W ciągu 26 miesięcy i 26 dni powstały Zakłady Południowe (huta stali szlachetnych i zakład mechaniczny) oraz pierwsze bloki osiedla przyfabrycznego. Nazwa, nadana miastu pochodzi od słów ówczesnego ministra spraw wojskowych, gen. Tadeusza Kasprzyckiego, który o planie budowy COP-u mówił, że „jest to stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność”.

Pogadanki o tamtych czasach, imponującym tempie budowy, wielkim zaangażowaniu pracowników, nowoczesnych inicjatywach i ludziach tworzących to wielkie dzieło, w dniu 17 lutego 2020 roku wysłuchali uczniowie wszystkich klas VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Uczestnicy spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej poznali historię tworzenia i budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowy Zakładów Południowych, Elektrowni i osiedla Stalowa Wola. Szczególną uwagę w prezentacji poświęcono tworzeniu struktur administracyjnych, szkolnictwa, ośrodków kultury i sportu oraz stylowi architektonicznemu budowanego osiedla. Przedstawiono sylwetki najważniejszych budowniczych miasta i organizatorów tworzących się instytucji. Opowiedziano o mrocznych latach okupacji, działającym w Stalowej Woli ruchu oporu i tajnym nauczaniu młodzieży. Młodzież miała także możliwość zapoznania się z wydawnictwami o naszym mieście.

Żródło MBP Stalowa Wola