Nowy proboszcz parafii św. Floriana

Parafia św. Floriana ma nowego proboszcza. Został nim ks. Wacław Gieniec. Jak sam zareagował na decyzję o przeniesieniu i jak zareagowali jego parafianie? – o tym opowiedział nam osobiście.