Nowe formy tworzenia miejsc pracy

O wspieranie zatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy dyskutowali przedstawiciele RIP w PUP w Stalowej Woli