Nowa inwestycja

W obecności władz Niska uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę sali
gimnastycznej i innych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zarzeczu.