Niezapomniani bohaterowie

To temat lekcji bibliotecznej przeprowadzonej 18 marca, podczas której omówiona została historyczna perspektywa losów wojennych bohaterów antyhitlerowskiego podziemia: Stanisława Szumielewicza pseudonim “Kryspin” i Lucjana Janickiego pseudonim “Nasz”.

Młodzież z ósmych klas szkoły podstawowej nr 7 uczestniczyła w zajęciach z dziedziny historii i politologii, których celem było przedstawienie szerokiego spektrum działań żołnierzy ZWZ, a następnie AK w latach 1939-1944. W lekcji wykorzystano, bogato rozbudowane, wątki lokalne i rodzinne bohaterów omawianych wydarzeń; w tym pacyfikacji Kedywu „Górka” (Wilcze Łyko) w Rozwadowie i bestialskiego traktowania żołnierzy Armii Krajowej tuż po zakończeniu II wojny światowej. W podsumowaniu dokonano lirycznej interpretacji credo życiowego Janiny Wojciechowskiej (z domu Janickiej), łączniczki AK na Kielecczyźnie, która całe swoje powojenne życie spędziła w Stalowej Woli.

Żródło MBP Stalowa Wola