Nabór wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,  informują o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019. Jednym z Partnerów Projektu jest Powiat Niżański.

Odbiorcami Projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne, które będą mogły ubiegać się o dotację na swoje działania.Poza wsparciem finansowym w kwocie od 2.000 do 5.000 zł, w ramach Projektu organizatorzy oferują wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz promocje lokalnych inicjatyw.

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Wnioski należy wysyłać w terminie do 28 lutego 2019 roku do godziny 16:00.

Inicjatywy można realizować od 15 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.

źródło: Powiat Niżański