Na wątpliwości? Wartości! O przyjaźni

Stalowowolska biblioteka rozpoczęła cykl zajęć o wartościach w życiu człowieka dla dzieci i młodzieży. Pierwszy etap zajęć dotyczył przyjaźni i wzajemnej akceptacji. A przyjaźń, to szczególna forma stosunków między ludźmi, oparta na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy i przebywania razem.

Przyjaźń to przede wszystkim poznanie drugiego człowieka i akceptacja nie tylko jego zalet ale czasem i wad. 5 kwietnia zajęcia z klasą IV z PSP nr 7 rozpoczęliśmy poznaniem siebie nawzajem, swoich cech charakteru i zainteresowań na podstawie kart do gry “Dixit”. Rozwiązywaliśmy również sytuację problemową między przyjaciółmi, w której pojawiło się kłamstwo. Stworzyliśmy sieć sposobów na spędzenie wolnego czasu z najlepszym przyjacielem. Pomysłom nie było końca…Na zakończenie zajęć, uczniowie wykonywali w czterech grupach plakaty podsumowujące rozważania o przyjaźni. Każda grupa omówiła swoją pracę i otrzymała gromkie brawa od pozostałych uczestników. Dzieci opuściły bibliotekę w doskonałych humorach, a plakaty zostały zabrane do klasy szkolnej.

Żródło MBP Stalowa Wola