Monitoruj zanieczyszczenie

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą sprawdzać poziom zanieczyszczenia miasta i poziomu hałasu.