Mieszkańcy chętnie korzystają z rupieciarni

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden przy ulicy 1-ego Sierpnia, drugi zaś zlokalizowany jest na terenie Strefy Przemysłowej.

– Sezon remontów wakacyjnych w pełni. Widać to w statystykach odpadów oddanych do Rupieciarni w miesiącu czerwcu. Ponad 135 ton stanowiły materiały ceramiczne, resztki cegły i betonu – czyli gruz. Przywieźliście 47 ton wielkogabarytów, a opakowania z tektury i tworzyw sztucznych to kolejne 15 ton. Wszystko trafi do bezpiecznej utylizacji – informuje Miejski Zakład Komunalny.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • oleje,
 • zużyte opony,
 • świetlówki,
 • puszki po farbach i aerozolach,
 • odpady z remontów: gruz, cegłę, beton,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 • odpady opakowaniowe.

Ponadto na terenie Stalowej Woli istnieje także Kącik Rzeczy Używanych. To miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV.

Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym.

Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia.

Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

 

 

źródło: MZK Stalowa Wola