Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również ich sprawców, na terenie powiatu stalowowolskiego.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola, tel. 15 6425299, e-mail: sowiik@sowiik.pl
Podmiot czynny całodobowo udzielający poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego i psychoterapeutycznego.

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” – 37-464 Stalowa Wola, ul. Polna 18, tel. 15 6425293 realizujący programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 8433119, 15 8433109, e-mail: poradnia1@o2.pl 
Poradnia czynna w poniedziałek  w godz. 7.00-19.00, wtorek w godz. 7.00-15.35, środa w godz. 7.00-19.00, czwartek w godz. 7.00-20.00, piątek w godz. 7.00-15.35.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a, tel. 530-100-710. Punkt czynny w poniedziałki w godz. 8.00-13.00 oraz w środy w godz. 14.00-19.00, udziela pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej.

Caritas Diecezji Sandomierskiej, Punkt Lokalny w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a, tel. 530-100-610, udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym oraz świadkom przestępstw i ich najbliższym.

Zespół Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Oratorium” w Stalowej Woli  na ul. Ofiar Katynia 57, tel. 15 8429280.

Koło Stalowowolskie – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli na ul. Ks. J. Popiełuszki 4, tel. 15 8441948.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8671318, fax 17 8671959.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, tel. 15 8425097, fax 15 8447997.

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 2a, tel. 15 8442039, e-mail: dpsdyr@stalowowolski.pl

Dom Dziecka w Stalowej Woli ul. Podleśna 6, tel. 15 8420201, e-mail: dom82@go2.pl

Dom Dziecka „Ochronka” w Stalowej Woli ul. Wałowa 46, tel. 15 8423931, fax. 15 8444307, e-mail: ochronkasw_xl@wp.pl

Urząd Miasta Stalowa Wola – ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 6423565, 15 6423456, fax. 15 6433412, e-mail: um@stalowawola.pl        

Gmina Bojanów:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, tel. 15 8708724, fax. 15 8708732, e-mail: bojano@rzeszow.uw.gov.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem:

Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Mickiewicza 25, 37-455 Radomyśl nad Sanem, tel. 15 8454519, fax. 15 8454305, e-mail: gradomy@rzeszow.uw.gov.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej – ul. Mickiewicza 25, 37-455 Radomyśl nad Sanem, tel. 15 8454305,  od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.  Zapewnienie schronienia w mieszkaniu dla osób doznających przemocy w rodzinie (łącznie dla 2 osób).

Gmina Pysznica :

Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 320, 37-403 Pysznica, tel. 15 6425265, fax. 15 6427599, e-mail: pyszni@rzeszow.uw.gov.pl

Gminny Punkt Konsultacyjny w Pysznicy ul. Wolności 320, 37-403 Pysznica, tel. 15 8410103, wtorek w godz. od 16:00 do 19:00, piątek w godz. 18.15-19.15. Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie.

Gminny Punkt Konsultacyjny w Kłyżowie – ul. Mickiewicza 46, tel. 783-484-297, piątek w godzinach od 16:00 do 19:00.

Gmina Zaklików :

Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, tel. 15 8738463, fax. 15 8738324, e-mail: gzaklik@rzeszow.uw.gov.pl

Gmina Zbydniów :

Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany, tel. 15 8459423, fax. 15 8459434, e-mail : gzalesz@rzeszow.uw.gov.pl

Na terenie powiatu stalowowolskiego, z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje koordynator niebieskiej karty: asp.sztab. Krzysztof Wieczorek, kierownik rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 24, tel. 47 8261342, e-mail: krzysztof.wieczorek@rz.policja.gov.pl

Źródło KPP Stalowa Wola