Koniec sporu

Zarząd AXTONE HSW podpisał porozumienie ze Związkami Związkowymi, tym samym zakończył się trwający od wielu miesięcy spór.