Konferencja przed siedzibą Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców