Kampania “Biała wstążka 2020”

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia br. realizowana jest międzynarodowa kampania pod nazwą “Biała Wstążka 2020”. Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i społeczne uświadomienie, jak ważny jest męski głos solidarności z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie.

“Biała Wstążka” termin kampanii jest związany z szesnastoma dniami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a kluczowe daty tego przedsięwzięcia przypadają na 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie tego, że prawa kobiet są prawami człowieka. 

Głównym celem kampanii jest społeczne uświadomienie, jak ważny jest męski głos solidarności z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet.

Kampania skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, znaku niewinności, która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację, nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy jest jej świadkiem.

Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest w ponad 55 krajach.

Źródło KPP Stalowa Wola