Już wkrótce szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Niżańskiego

Powiat Niżański wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku organizuje szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem szkolenia będzie: „Produkcja żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich a nadzór organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej”.

Celem szkolenia będzie przybliżenie zasad bezpiecznej produkcji żywności w celu zapobiegania występowaniu zatruć pokarmowych, będących następstwem nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania potraw oraz przedstawienie możliwości nadzoru nad działającymi Kołami Gospodyń Wiejskich przez organy urzędowej kontroli żywności.

Szkolenie odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. o godz. 12.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Osobą do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego w Nisku jest Danuta Cieślak – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, tel.
15 841 27 00 w. 221 Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu, nie więcej niż 2-3 osoby z danego Koła.