Jubileusz weteranki

Kapitan Maria Mirecka-Loryś skończyła właśnie 102 lata.