Jubileusz Centrum Wikliniarstwa

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem skończyło 10 lat.