Interwencja TVM

Mieszkańcy Woliny w powiecie niżańskim walczą o szkołę którą samorząd Niska zamierza zamknąć