Integracja przez sport

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się II turniej integracyjny szkół powiatu niżańskiego.