I DMO Regina wyruszył z Huty Stalowa Wola S.A.

16 marca br. z Huty Stalowa Wola wyruszyły w Polskę samobieżne haubice KRAB.
To kolejne 8 haubic oraz wozów towarzyszących, które dotrą do Wojska Polskiego.
Przypomnijmy, że końcem grudnia 2016 roku Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. podpisał z
Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej umowę na dostawę IV
dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie REGINA. Wartość umowy
przekracza 4,5 mld złotych.
Ten kontrakt jest jednym z największych kontraktów zleconych w polskim przemyśle
obronnym.Tym samym HSW S.A. rozpoczęła produkcję seryjną wyposażenia dla pierwszego (a biorąc pod uwagę umowę wdrożeniową – drugiego), Dywizjonowego Modułu
Ogniowego „Regina”, składającego się z 24 sh „Krab” kal. 155 mm. Warto przypomnieć,
że w skład każdego DMO Regina wchodzą, poza środkami ogniowymi, także 3 Wozy
Dowódczo-Sztabowe (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów
Amunicyjnych (WA) i Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE).