Huta Stalowa Wola S.A. z zamówieniem na dostawy Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych

Huta Stalowa Wola S.A. podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia wartą ponad sto
milionów złotych umowę na dostawę Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych
na potrzeby modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych RAK.

Umowa przewiduje dostawę 24 sztuk Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych (AWA)
w latach 2019 – 2020. Wozy te przeznaczone są do realizacji zadań z zakresu
zaopatrywania kompanijnego modułu ogniowego w amunicję. Dotyczy to zarówno
przewozu amunicji, jak i jej zmechanizowanego załadunku i rozładunku.

– Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że dzisiejszy kontrakt
został zawarty. Bardzo dziękuję załodze Huty Stalowa Wola za świetną pracę. To jest
rzeczywiście wielka sprawa, że do Wojska Polskiego trafiają te produkty – powiedział
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości podpisania umowy
na dostawy Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych w HSW.

Artyleryjskie Wozy Amunicyjne stanowią element Kompanijnego Modułu Ogniowego
RAK. AWA jest oparty na samochodzie ciężarowym JELCZ 882.53, z dwuosobową
opancerzoną kabiną. Podwozie jest wyposażone w hakowy system załadowczy
kontenerów, pokładowy zestaw urządzeń łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
urządzenie filtrowentylacyjne, odbiornik nawigacji satelitarnej i stanowisko karabinu
maszynowego. Wyposażenie nadwozia stanowi 6 palet specjalnych do przewożenia
amunicji 120 mm.

– Historia Huty Stalowa Wola pokazuje, że krajowy przemysł obronny ma duży potencjał.
Zakład realizuje szereg strategicznych dla Programu Modernizacji Technicznej projektów,
takich jak RAK, REGINA czy WISŁA. Jego przyszłość stanowią ambitne projekty badawczo-
rozwojowe takie jak opracowanie nowego pływającego Bojowego Wozu Piechoty BORSUK
i powiązanego z nim systemu wieżowego ZSSW-30 czy też pojazdu minowania
narzutowego BAOBAB – powiedział Witold Słowik, prezes zarządu Polskiej Grupy
Zbrojeniowej.  – Długofalowe planowanie i konsekwentne realizowanie celów przynosi
wymierne korzyści zarówno dla Sił Zbrojnych jak i dla gospodarki – dodał prezes PGZ S.A.

Kompanijny Moduł Ogniowy w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu M120
RAK i 4 Artyleryjskich Wozów Dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak. Dodatkowymi komponentami będą dwa Artyleryjskie Wozy Rozpoznania (AWR) i zaplecze logistyczne,
złożone z trzech Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych (AWA), jednego Artyleryjskiego
Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU) i Wozu Zabezpieczenia Technicznego (WZT).

– AWA stanowią jeden z elementów kompanijnych modułów ogniowych
RAK dostarczanych przez Hutę Siłom Zbrojnym na podstawie umowy
z 2016 r. Moździerz 120 mm, będący składnikiem modułu, jest jednym z naszych
najbardziej innowacyjnych produktów. Autonomiczność, siła ognia, mobilność,
szybkostrzelność i praktycznie pełna automatyzacja, stawiają RAK-a w pierwszej lidze
nowoczesnych systemów artyleryjskich – powiedział Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu
Huty Stalowa Wola S.A. podczas uroczystości.