Grzegorz Czajka nie jest już dyrektorem stalowowolskiego szpitala