Filozoficzne wiersze Jacka Kotwicy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zorganizowały 21 lutego spotkanie autorskie z Jackiem Kotwicą. W obiekcie przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 „Jacenty” zaprezentował swój najnowszy zbiór poezji – „Krawędzie nocy”.

To już trzecia poetycka publikacja twórcy związanego ze Stalową Wolą, tym razem powstała za namową i zachętą i przy wsparciu innego literata Mirosława Grudnia, któremu Kotwica już na wstępie podziękował, tak jak wszystkim osobom które przyczyniły się do tego, że tomik ujrzał światło dzienne.

Sam Mirosław Grudzień odczytał zgromadzonym swoją analizę tomiku, zaś wspólnie z Jacentym oraz Agnieszką Bulicz, reprezentującą SL „Witryna” recytował najnowsze utwory poety.

– Od kiedy zacząłem publikować, może za wyjątkiem wierszy poświęconych najbliższym, których nie publikuję, prezentowany Państwu zbiór wierszy określiłbym jako najbardziej źródłowy i bezpośredni twórczo. Liryka źródłowa posiada w moim mniemaniu swe prapoczątki wpółświadomych spontanicznych różnoskalowych przyśpiewkach, swoistym gaworzeniu, impulsach wywodzących się jak gdyby z innego źródła niż sam autor – czymś co Jacques Derrida nazywałby zapewne innym – pisze w słowie od autora Jacek Kotwica.

W części muzycznej wieczoru wystąpił utalentowany akordeonista Państwowej Szkoły muzycznej w Stalowej Woli Mikołaj Wybacz, przygotowany przez profesora Krzysztofa Garbacza.

Żródło MBP Stalowa Wola