“Egida 2019” w stalowowolskiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem “EGIDA-19”. Uczestniczyło w nich 20 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

O godz. 7 do stalowowolskiej komendy stawiło się 20 rezerwistów. Po dopełnieniu wszelkich formalności, Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli insp. Janusz Śnios przyjął meldunek o rozpoczęciu ćwiczeń.

Podczas ćwiczeń rezerwiści mieli okazję poznać podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych, a także w sposób praktyczny mogli doskonalić swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Część wykładów poświęcona była omówieniu roli Policji w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadaniach, obowiązkach i uprawnieniach osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji. Rezerwiści przyswajali także wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych, działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zasad, przypadków i sposobu posługiwania się bronią palną oraz paralizatorem. Ponadto, dzięki współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Stalowej Woli, rezerwiści mogli oddać po kilkanaście strzałów z broni pneumatycznej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu ćwiczenia “Egida-19”.


Źródło KPP Stalowa Wola