Dzień Hiszpański w ZSP nr 2

Stalowowolska “Budowlanka” realizuje projekt “Praktyki zawodowe-lepszy start w życiu zawodowym”. W ramach projektu młodzież odbyła dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii. Teraz przyszedł czas na podsumowanie przedsięwzięcia.