Brzechwa w oczach dziecka – konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ogłasza konkurs plastyczny dla 6-latków „Nie poucza i nie karci, śmieszy każdy jego żarcik… Ilustracje do utworów Jana Brzechwy”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone wspaniałymi książkami.

Konkurs organizowany jest z okazji  123. rocznicy urodzin Jana Brzechwy, pisarza, poety, autora bajek i wierszy dla dzieci. – Chcemy przybliżyć uczestnikom konkursu twórczości Jana Brzechwy oraz rozbudzić w nich zainteresowania . To okazja na rozwijanie u dzieci twórczej inwencji i kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności manualnych przy użyciu różnych technik plastycznych – mówią bibliotekarze z Filii nr 1 MBP, organizatorzy konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu miasta Stalowej Woli. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, w formacie A4, a uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, oryginalność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów i technik plastycznych. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Prace przekazane do konkursu przechodzą na własność Organizatora, po zakończeniu konkursu będą wystawione w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. Staszica. Tam też należy składać wszystkie prace, najpóźniej do 15 października 2021 r. Dodatkowe informacje na stronie www MBP, w zakładce „Aktualności/Konkursy” oraz pod tel. (15) 842-05-62.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko autora adres, nazwa oraz numer telefonu przedszkola (szkoły), tytuł utworu, do którego powstała praca. Komisja konkursowa  dokona oceny przekazanych prac i wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody książkowe. Zwycięzcy, za pośrednictwem swojego przedszkola (szkoły), zostaną poinformowani telefonicznie o przyznanych nagrodach. Nagrody będzie można odbierać osobiście w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 14, od dnia 27 października 2021 r.

Regulamin

 

Żródło MBP Stalowa Wola