Bezpieczeństwo z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacją „Moja Komenda”

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Z tego powodu ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwalają na rzetelne i czytelne przedstawienie rodzaju i miejsca zagrożeń oraz wskazanie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to rozwiązanie opracowane m.in. przy udziale obywateli. Podczas licznych konsultacji społecznych wskazywali oni oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa głównie w swojej okolicy. Wynikiem tych spotkań jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która funkcjonuje od 2016 roku i obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. Narzędzie to zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne.

Obsługa mapy jest prosta i intuicyjna, wystarczy wejść na stronę KMZB, a po załadowaniu się strony wyświetli się mapa Polski z dokładną numeracją budynków. Następnie trzeba kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać. Policjanci zachęcają, aby dodać krótki odpis, załączyć plik w postaci zdjęcia, które będzie dużym ułatwieniem dla mundurowych. Po wprowadzeniu zgłoszenia policja ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie i podjąć działania prewencyjne.

Aplikacja „Moja Komenda” została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne.

Aplikacja „Moja Komenda”  to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. Wystarczy, że zostanie wprowadzona miejscowość, nazwa ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon.

Pamiętajmy jednak, że w przypadkach pilnych interwencji, kiedy jest potrzebna natychmiastowa pomoc Policji korzystajmy z numeru alarmowego 112.

Źródło KPP Stalowa Wola