Bezpieczeństwo użytkowania obiektów w okresie zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych np. wiat o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, w szczególności z dachami płaskimi o konstrukcji stalowej, o konieczności zapewnienia bezpiecznego użytkowania w okresie zimowym oraz o ich obowiązkach w sytuacji obfitych opadów śniegu.

Obowiązkiem jest zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Każdy tego rodzaju obiekt powinien posiadać obliczenia, określające jaka ilość jakiego rodzaju może bezpiecznie zalegać na dachu. W tym celu należy na bieżąco monitorować ilość i rodzaj śniegu zalegającego na dachu. W przypadku stwierdzenia, iż zalegający śnieg zbliża się do wielkości granicznych i może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa należy go usunąć z dachu. Usuwanie śniegu z dachu należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie lub osobie, tak by czynność ta wykonana była z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Do obowiązków właścicieli lub zarządców wszelkich obiektów budowlanych należy usuwanie nawisów śnieżnych oraz soli z dachów, położonych wzdłuż chodników i innych ciągów pieszych lub rowerowych.