Będzie remont sali gimnastycznej w Niżańskim Ogólniaku

fot. Robert Radzik

Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”. Jest to jedno z zadań realizowanych ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 2 mln zł., z czego blisko 50% stanowi dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Dzięki pozyskanym środkom wymienione zostaną instalacje, wentylacja mechaniczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu, posadzka w sali oraz płytki podłogowe i ścienne na zapleczu sali i łączniku. Ponadto zostanie wybudowana ścianka wspinaczkowa oraz wyposażona siłownia. Pozyskane środki pozwolą również na wyremontowanie boiska wielofunkcyjnego.

Remont sali gimnastycznej oraz boiska realizowany będzie w 2019 i 2020 roku. Planowany termin realizacji zadania to koniec maja 2020 r.