Ankietowanie w sprawie nadania imienia bądź nazwy ronda w Krzeszowie

Od kilku dni trwa dostarczanie ankiet do mieszkańców Gminy Krzeszów, których celem jest zaciągnięcie opinii w sprawie nadania imienia bądź nazwy ronda w Krzeszowie.

Na podstawie propozycji mieszkańców została sporządzona ankieta skierowane do mieszkańców mających prawo wyborcze. Wypełnioną ankietę należy przesłać do Urzędu Gminy w Krzeszowie bądź złożyć osobiście w sekretariacie albo wrzucić do urny ustawionej przy drzwiach wejściowych do dnia 15.03.2024 roku.

Uwaga! Ze względu na roboty budowlane , Urząd Gminy został przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

Ankieta dotycząca wyboru nazwy ronda przy drodze wojewódzkiej Nr 863 w miejscowości Krzeszów:
  • im. Św. Jana Pawła II
  • im. Wandy Wasilewskiej ps. WACEK
  • im. ks. Stanisława Matrasia
  • im. Żołnierzy Niezłomnych
  • im. Powstańców Styczniowych Ziemi Krzeszowskiej
  • im. Partyzantów Ziemi Krzeszowskiej
  • im. gen. Jana Czapli
  • bez nazwy