Absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

fot. Robert Radzik

Podczas sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego w dniu 15 czerwca 2022 roku, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu, było najważniejszym punktem obrad. I Rada Powiatu była w nim wyjątkowo zgodna – wszyscy, czyli 23 radnych, głosowało jednogłośnie „za”.

– W imieniu całego Zarządu Powiatu dziękuję Państwu za obdarzenie nas i naszej pracy, tak jednomyślnym zaufaniem. Pracujemy zgodnie, przy „otwartej kurtynie” i widać to podczas głosowań – mówił podczas sesji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Dochody Powiatu Stalowowolskiego zaplanowane w wysokości 155,6 mln zł zostały wykonane na kwotę 150,2 mln zł, co stanowiło 96,5 % planu. Natomiast wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 150,1 mln zł, co stanowiło 88,7 % planu założonego na kwotę 169,1 mln zł. Samorząd zakończył rok nadwyżką budżetową w wysokości 87 tys. zł. Wydatki bieżące powiatu wyniosły 124,5 mln zł, natomiast wydatki inwestycyjne 25,6 mln zł.

Podczas sesji, starosta Janusz Zarzeczny poinformował radnych o pozyskanej przez Powiat Stalowowolski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, kwoty 15,25 mln zł na dwie inwestycje: przebudowę drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od Pysznicy do Kłyżowa, a także modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkól Nr 2 w Stalowej Woli.

Starosta dodał również, że kilka dni wcześniej – 8 czerwca, podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, odebrał statuetkę za zajęcie przez Powiat Stalowowolski wysokiego – 7. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2021 rok, w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców (klasyfikowanych jest w niej ponad 150 powiatów).

– Co cieszy mnie szczególnie, nasz powiat już od 3 lat stale utrzymuje się w najlepszej 15 w naszej kategorii, co świadczy o słusznym kierunku działań zarówno Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego – komentuje starosta Zarzeczny.