6.5 mln zł na likwidację barier w szkołach i placówkach użyteczności publicznej