14 lipca nastąpi odsłonięcie pomnika „Rzeź Wołyńska”