Życiodajny młyn

Ponad 100 letni młyn w Rudniku nad Sanem choć wiekowy, to świetnie sobie radzi z produkcją zdrowej żywności