Zwiększenie świadomości seniorów w zakresie oszustw telefonicznych tematem debaty społecznej

W środę, odbyła się debata społeczna poświęcona seniorom pn.”Zwiększenie świadomości seniorów w zakresie oszustw telefonicznych”. Podczas debaty omówiono rodzaje i metody oszustw, z którymi mogą spotkać się osoby starsze, a także założenia projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV” w ramach którego swoje wystąpienie miał Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Przybliżona została również zasada działania aplikacji Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego, seniorzy wysłuchali wskazówek bezpieczeństwa, dotyczących zagrożeń pożarowych, które zreferował przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

W środę w godz. 10.00-12.30 w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Nisku, odbyła się debata społeczna poświęcona osobom starszym pn. „Zwiększenie świadomości seniorów w zakresie oszustw telefonicznych”, podczas której w pierwszej kolejności omówiono rodzaje oszustw dokonywanych za pomocą różnych metod „na wnuczka”, „na policjanta” czy „pracownika banku”, przekazano również informacje o tym, jak należy reagować podczas takich sytuacji.

Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, podinsp. Jarosław Zych, który przywitał zebranych i przedstawił powód spotkania. Następnie omówione zostały najczęstsze rodzaje oszustw, z którymi mogą spotkać się osoby starsze i rady, jak nie stać się osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Omówiono także funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

W ramach udziału Komendy Powiatowej Policji w Nisku w projekcie pn. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego -etap IV” dofinansowanego w 2022 roku z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta wyjaśniała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w handlu, w tym obowiązkowego czytania zawieranych umów oraz przedstawiła prawa i obowiązki konsumentów.

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu zimowego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, omówił zagrożenia mogące wystąpić podczas ogrzewania budynków mieszkalnych, przedstawił też informacje na temat przyczyn pożarów i zaczadzeń osób.

Podsumowując I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, podziękował wszystkim za udział w debacie podkreślając, że dzięki takim spotkaniom policjanci mogą poznać potrzeby i oczekiwania seniorów, a tym samym wypracować wspólne metody działania w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne oraz otrzymali informatory dotyczące zasad bezpieczeństwa

Źródło KPP Nisko