Zmiana nazwy wydziału

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli zmienił nazwę na Wydział Nauk Inżynieryjno -Technicznych.