194 mln zł dofinansowania do obwodnicy

Ze środków unijnych powstanie 15-kilometrowa obwodnica Stalowej Woli i Niska. Dziś
podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu. Całkowita wartość
inwestycji to 297 mln zł.
– Obwodnice wyprowadzają ruch z centrum miasta przez co poprawia się bezpieczeństwo
oraz skraca czas przejazdu pojazdów w ruchu lokalnym i tranzytowym. Dzięki wsparciu
funduszy europejskich obwodnicę zyska Stalowa Wola i Nisko. Dofinansowanie
z Programu Infrastruktura i Środowisko dla tej inwestycji wyniesie ponad 194 mln zł –
podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w Stalowej Woli w miejscu skrzyżowania
ulic Podskarpowej i Chopina, a jej koniec i połączenie z istniejącą drogą krajową nr 77 –
w miejscowości Wolina na węźle drogi ekspresowej S19. W sumie powstanie ponad 15 km
drogi. W ramach projektu powstanie 5 skrzyżowań, wiadukty, most, estakada oraz przejścia dla pieszych. Powstaną też ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, zostaną posadzone drzewa i krzewy.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości wewnętrznych powiązań
komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą
siecią drogową. Zapewniony również zostanie wzrost mobilności osób i towarów
w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podkarpackiego
jak również poza granice państwa.