Zdolni uczniowie niżańskiego “Elektryka”

Trzech uczniów niżańskiego “Elektryka” (Oskar Galcak – klasa 3D, Krzysztof Błądek – klasa 2B i Tomasz Przybysz – klasa 2A ) zakwalifikowali się do finału okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ta rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. Decyduje to o lepszym
przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do
ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

 

źródło: RCEZ w Nisku