Rozpoczęły się prace przy zbiorniku w Podwolinie

Niedawno rozpoczęły się prace związane z zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w
Podwolinie.