Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Bezpieczne Wakacje 2022”

„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 sierpnia. Do 7 października 2022 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

W ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Podkarpacia, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczynają XVI edycję wojewódzkiego konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2022” oraz XII edycję wojewódzkiego konkursu dla młodzieży na profilaktyczny spot filmowy.

Konkurs na profilaktyczny spot filmowy prowadzony będzie wyłącznie na szczeblu wojewódzkim. Szkoły, które przystąpią do konkursu będą przesyłały, w terminie do 7 października 2022 roku, gotowe spoty filmowe bezpośrednio do Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Powołana na szczeblu wojewódzkim międzyinstytucjonalna komisja dokona oceny nadesłanych prac oraz wyłoni laureatów konkursu. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół w wieku 10 – 15 lat.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2022”, skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu niżańskiego. Zainteresowane szkoły, które do niego przystąpią, będą przesyłały prace plastyczne w terminie do 7 października 2022 roku do Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Komisja, powołana przez policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, wyłoni najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych, tj. 6 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat. Prace te będą przesłane do 21 października br. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci konkursu na szczeblu wojewódzkim.
 
Tuż po rozstrzygnięciu konkursu na szczeblu powiatowym, przed wysłaniem prac do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku odbędzie się wręczenie nagród dla autorów prac, które zostały wyłonione przez komisję powołaną na szczeblu powiatowym. Szczegóły konkursu, dostępne są na stronie internetowej podkarpackiej Policji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Źródło KPP Nisko