Zaopiekują się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia

fot. Robert Radzik

Usługi sąsiedzkie połączone z opaską życia i teleopieką, pomoc specjalistyczna ze wsparciem psychologa oraz rehabilitanta w miejscu zamieszkania oraz asystent osoby niepełnosprawnej to usługi, które będą realizowane w Stalowej Woli w ramach pilotażowego projektu „Anioł stróż” od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku.

– Projekt ten jest wynikiem wniosków, ale również analizy potrzeb w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i osób wymagających opieki, wykonywanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Jest to istotny projekt z punktu widzenia realizacji zobowiązań programu samorządowego na tę kadencję – mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli podczas sesji Rady Miejskiej.

W ramach programu, który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przewidziano trzy zakresy usług. Pierwsza z nich to projekt opaski życia. 45 mieszkańców Stalowej Woli, wymagających opieki i zakwalifikowanych do grupy, będzie objętych monitorowaniem funkcji życiowych. Projekt opaski życia połączony jest z usługami sąsiedzkimi i teleopieką.

Drugim zakresem działalności będą usługi specjalistyczne ze wsparciem psychologa oraz rehabilitanta w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu powstanie również asystent osoby niepełnosprawnej. Wyłonionych zostanie pięć osób, które objęte zostaną tego typu opieką. – Wprowadza to nowy standard opieki, jest to również narzędzie, którego brakowało szczególnie dla osób dotkniętych największymi problemami zdrowotnymi – zaznaczył włodarz Stalowej Woli.

Celem programu jest znalezienie w środowisku osoby niesamodzielnej i niepełnosprawnej kogoś, kto będzie osobą zaufaną, bliską i będzie mógł udzielić wsparcia szybko i w sposób kompetentny. Projekt zakłada realizację usług od stycznia 2020 roku do końca grudnia 2021 roku.

Usługi zaproponowane w projekcie są uzupełnieniem dotychczasowej działalności MOPS, czyli usług zwykłych opiekuńczych czy innych usług skierowanych do osób niepełnosprawnych.

 

źródło: UM Stalowa Wola