Zakończono drugi etap budowy drogi w Pogorzałce

W ostatnim czasie odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”,
wykonanego przez Firmę CHAMOT z Jaty.

W odbiorze zadania udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz
Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz przedstawiciel Firmy CHAMOT.

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości 300 mb oraz wykonano
pobocza o szerokości 0,5 m.Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 78.541,65 zł, w tym dotacja Województwa Podkarpackiego w wysokości 63.900 zł, zaś pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Budowa drogi poprawi warunki dojazdu rolników m.in. do swoich pól, łąk i gruntów
leśnych.