Wsparcie dla rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko na rok 2019

fot. Robert Radzik

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. Tabela przedstawiona poniżej ukazuje wykaz klubów, które otrzymały wsparcie i kwotę przyznanej dotacji.

 

 

źródło: Urząd Gminy i Miasta Nisko