Wojewódzkie wyróżnienie

Piotr Jackowski – redaktor miesięcznika ,, Nasz Czas” otrzymał nagrodę za upowszechnianie i ochronę kultury.