Wielki powrót “Interpelacji”

Punkt “Interpelacje” powróci do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli.