Walczą o lepszy byt

Niżańskie pielęgniarki domagają się poprawy swojej sytuacji finansowej i bytowej