VII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Bo radość jest w nas”

Po roku przerwy wraca Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów.

Dotychczasowe Przeglądy były organizowane przez Miejski Dom Kultury. Od tego roku jego organizatorem jest Centrum Aktywności Seniora
w Stalowej Woli. W związku z remontem MDK Przegląd odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury 2 października 2021 r.

Udział w Przeglądzie mogą wziąć osoby indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy klubach, stowarzyszeniach i instytucjach np. Domach Kultury, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych.

Organizatorzy zapraszają do udziału artystów seniorów.

Po roku przerwy wraca Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów.

Dotychczasowe Przeglądy były organizowane przez Miejski Dom Kultury. Od tego roku jego organizatorem jest Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. W związku z remontem MDK Przegląd odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury 2 października 2021 r.

Udział w Przeglądzie mogą wziąć osoby indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy klubach, stowarzyszeniach i instytucjach np. domach kultury, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych.

Organizatorzy zapraszają do udziału artystów seniorów.

Bieżące informacje na fanpagu FB
„Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Bo radość jest w nas”

https://www.facebook.com/Przegl%C4%85d-Tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-Senior%C3%B3w-Bo-rado%C5%9B%C4%87-jest-w-nas-107784674928471

Regulamin, Karta zgłoszenia do pobrania:

https://drive.google.com/drive/folders/1jhVj_SCS63B8aW-gCJR7n-o303UiNYAW?usp=sharing


Źródło: SDK Stalowa Wola