Uwaga właściciele mieszkań

Koniec z prawem wieczystym.