Utrudnienia w ruchu drogowym w powiecie niżańskim

W związku z kontynuacją robót drogowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna –Dąbrowica”, w dniu 24 kwietnia w godzinach od 8:00 do 17:00,
zostanie zamknięta dla ruchu droga nr 1064R na odcinku Kurzyna – Dąbrowica
w km 0+009 – 1+008.
Na czwartek 25 kwietnia  planowane jest zamknięcie głównego ciągu
na drodze nr 1048R Zdziary-Banachy, pomiędzy Żukiem Starym a Żukiem
Nowym, na końcu odcinka w km 14+800 – 16+500.
Ruch będzie skierowany na objazdy.