Utrudnienia na ul. Sopockiej w Nisku

Z dniem dzisiejszym rozpoczynają  się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.

Prace związane z przebudową ulicy Sopockiej będą wykonywane na krótkich
odcinkach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (bez całkowitego
zamykania jezdni).

Przejezdność na przebudowywanym odcinku odbywać się będzie jednym pasem ruchu
przy sterowaniu ruchu ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
poruszania się po przebudowywanym odcinku drogi lub wybieranie dróg
alternatywnych.